Ústní část krajského kola INFORMACE
Logo Europasecura
Soutěž Europasecura.cz

Podrobné informace o ústní části Krajského kola

Ústní část Krajského kola bude probíhat formou ústní obhajoby vaší analýzy, oponentury analýzy konkurenčního týmu a následné diskuze. Ústní části Krajského kola soutěže se v každém kraji zúčastní maximálně pět týmů s nejlepšími výsledky testu a nejkvalitnějšími analýzami z písemné části. Více informací o písemné části najdete pod tímto odkazem.

Do ústní části Krajského kola postupují ty týmy, které vypracovaly kvalitní bezpečnostní analýzu a obstály v konkurenci v rámci svého kraje. Nejlepší týmy budou pozvány na setkání s ostatními týmy a odbornou porotou, kde každý tým obhájí svou práci a představí krátkou oponenturu na předem přiřazenou práci konkurenčního týmu. Všechny části kola jsou časově omezeny (přesné informace obdrží postupující týmy emailem). Nezávislá komise bude celou dobu vystupovat v roli hodnotitelů a bude klást doplňující otázky. Ústní část krajského kola je organizována ve spolupráci s Eurocentry Úřadu vlády ČR a infocentry Europe Direct. Nejlepší tým z každého kraje postoupí do nezapomenutelného celostátního finále v Brdech, které pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Armádou ČR.

Kdy: od 6. do 24. května 2024, termíny ústních kol najdete pod tímto odkazem.

Kde: V krajských městech ČR.

Co je úkolem: Obhájit si svou bezpečnostní analýzu před odbornou porotou a dalšími týmy z vašeho kraje (max. 5 týmů v krajském kole), dát konstruktivní zpětnou vazbu jinému týmu a diskutovat nad tématy ostatních týmů. Kompletní pokyny týmy obdrží s dostatečným předstihem.

Průběh ústní části: Každý tým má 10 min na obhajobu své práce, 5 minut na přednesení oponentury analýzy konkurenčního týmu a 3 minuty prostor na reakci na oponenturu. Poté následuje volná debata moderovaná odbornou porotou. Celé krajské kolo trvá cca 5 hodin. Kola se konají ve všední den v dopoledních hodinách. Pokud potřebujete uvolnit ze školy, vystavíme vám potvrzení o účasti. Vzhledem k prestiži soutěže, nebývají problémy, aby vás školy uvolnily. V případě vládních opatření omezující shromažďování může být mírně pozměněn formát ústní části.

Doprava na ústní část: Každý tým si zajistí dopravu do krajského města sám, ale díky partnerům je možné proplatit náklady na cestu v plné výši. Je nutné uchovat originály jízdenek.

Tipy pro ústní část:

  • Připravit si ústní prezentaci své práce - vyzdvihnout silné stránky práce, hlavní argumenty. V prezentaci je možné představit i nejnovější vývoj a doplnit svou práci o nová fakta a argumenty. Každý z týmu by se měl zapojit. Je možné si připravit poznámky, ale není vhodné přečíst celou obhajobu z papíru. Není možné používat powerpointové prezentace ani jiné audiovizuální pomůcky, maximálně je možné rozdat papírové podklady (např. mapy) všem účastníkům kola, ale není to vyžadováno.
  • Dbejte na 10 minutový limit obhajoby, po uplynutí limitu budete porotou přerušeni. 
  • Připravit si kvalitní oponenturu na další tým (práce určena k oponentuře bude vybrána organizátory předem). Vhodné je načíst i ostatní bezpečnostní analýzy, hodnotí se i zapojení týmu do debaty během ústní části

Často kladené otázky k ústní části Krajského kola:

Pokud se jeden z členů týmu nemůže účastnit ústní části Krajského kola, můžeme za něho nominovat náhradníka?

Ano, můžete. Vždy je nutné změnu nahlásit na e-mailu europasecura@europasecura.cz a uvést jméno, příjmení a emailový kontakt na nového člena a jméno člena, kterého chcete vyměnit. Změnu člena je možné provést jednou za soutěž.

Dozvíme se výsledky ústní části krajského kola hned na místě?
Ano.

Musí mít tým v Krajském či Celostátním finále pedagogický doprovod?
Ne. Doprovod se může v případě zájmu účastnit ústní části krajského kola, na kole celostátním to však není možné.

Můžeme si prezentaci napsat na papír a číst to z něj? Či smíme mít pouze papír s poznámkami?
Při obhajobách můžete mít k dispozici papír s poznámkami, dokonce to můžete i číst, ale nedoporučujeme to. Bude se hodnotit i vaše schopnost argumentace a ústního projevu.

Bude při ústním projevu k dispozici tabule s fixy na doplňování výkladu, nebo si můžeme zajistit stojan s velkoformátovým papírem a na něm výklad doprovázet?
Snažíme se o to, aby v ústním kole studenti spoléhali především na své prezentační schopnosti bez použití technických prostředků. Tabuli nebude možno použít, můžete však předem namnožit nějaké materiály a distribuovat je mezi porotu a další týmy.

Budeme moci použít při ústní části krajského kola projekční techniku, pokud si ji sami doneseme?
Ne, nebude možno používat jakoukoli techniku, tj. např. notebook, dataprojektor apod. Spolehněte se na své prezentační dovednosti.

Budou moci i ostatní družstva pokládat doplňující otázky v ústní části krajského kola - části vyhrazené pro dotazy poroty?

Ano, v případě dostatku času to možné bude. Záleží na posouzení poroty.

Do krajského kola si máme sami vybrat bezpečnostní analýzu, kterou oponovat, nebo nám bude přidělena?
Každému týmu, který postoupil do krajského kola, bude přiděleno jedno z témat. Toto téma bude vylosováno a tým bude informován emailem.

Bude se ústní část krajského kola konat i v případě přetrvávajících výjimečných opatření? 

Ano, Krajské kolo bude uskutečněno online formou tak, aby nebyly dotčeny další části soutěže. O dalším postupu Vás budeme informovat.