První kolo

V prvním kole soutěže EuropaSecura budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých týmů formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti vyplňovat onlline v omezeném čase (90 minut) v termínu od 27. 3. 2017 (10:00) do 28. 3. 2017 (20:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají - knihy, články, internet apod. Podstatnými faktory úspěchu je tak dobrý přehled o dané problematice, schopnost najít správný zdroj informací a rovněž vyrovnání se s časovým omezením. Vedle otázek typu multiple choice se budou některé otázky vztahovat k přiloženému textu (úkolem bude správně tomuto textu porozumět) a některé odpovědi se budou vyznačovat přímo do přiložených map.

Každý přihlášený tým obdrží heslo, které použije pro přihlášení do systému v sekci online test (zkušební test zpřístupníme po ukončení registrací 20. března). Uvádějte platnou emailovou adresu kapitána týmu, která bude sloužit i jako přihlašovací jméno a budou na ni docházet veškeré informace týkající se soutěže EuropaSecura. Doporučujeme, aby se soutěžící předem do systému přihlásili, seznámili se s prostředím a vyplnili si cvičný test. Systém bude přístupný po ukončení registrací 20. března 2017.

Studenti mohou vyplňovat test kdekoliv (ve škole, doma či jinde). Podmínkou je, aby pracovali na počítači s prohlížečem Mozilla Firefox nebo Internet Explorer 6 (a vyšší) obojí se zapnutou podporou JavaScriptu, obrázků a stylů CSS (standartní nastavení). Ostatní prohlížeče budou patrně test zobrazovat také správně, za jejich kompatibilitu však neručíme.

Hodnocení bude provedeno organizačním týmem soutěže EuropaSecura a výsledky budou zveřejněny v pátek 31. března 2017 na webových stránkách soutěže. Každý tým bude moci zkontrolovat správnost svých výsledků v sekci Online test. Týmy postupující do krajského kola budou informovány emailem a budou jim zaslány další pokyny.

Test se bude týkat především následujících oblastí:

  • bezpečnostní situace ve světě, světové konflikty
  • role Evropské unie a NATO při řešení světových konfliktů
  • základní informace o Evropské unii - historie, instituce, rozhodování
  • základní informace o Severoatlantické alianci - historie, instituce, rozhodování
  • Česká republika a její členství v EU a NATO - práva a povinnosti
  • geografická orientace

Pro úspěch v základním kole soutěže EuropaSecura doporučujeme následující informační zdroje.

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže je organizováno na úrovni krajů ve spolupráci s Eurocentry. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu dosažených bodů v základním kole soutěže.

Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní. Písemné kolo je zaměřeno na vypracování specifické bezpečnostní analýzy. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii. Úkolem soutěžících týmů je detailně nastudovat historické pozadí řešeného konfliktu či konfliktní situace, zjistit co možná nejvíce podrobností o současné situaci a roli jednotlivých hráčů (států, organizací) a navrhnout určitý způsob řešení, který by byl pro konkrétní vládu či organizaci výhodný. Důraz by měl být kladen na dosažení stability a míru v konkrétní oblasti.

Seznam témat pro vypracování bezpečnostních analýz  naleznete zde. Každé družstvo dostane přiděleno téma, které zpracuje. Nezapomeňte se seznámit s podmínkami hodnotícími kritérii.

Vypracované bezpečností analýzy je nutno zaslat do 7. května 2017 (23:59) na adresu europasecura@europasecura.cz. Do předmětu emailu uvádějte „kraj-téma“ (např. Jihočeský-Severní Korea).

Dokumenty a informační zdroje pro vypracování bezpečnostních analýz jsou k dispozici zde. Příklad analýzy z předchozích let naleznete zde - téma Egypt.

Ústní části krajského kola soutěže se v každém kraji zúčastní maximálně pět družstev s nejlepšími analýzami. Bude probíhat formou prezentace, oponentury a obhajoby prací. Zde nejprve každý tým stručně představí svůj projekt odborné komisi i ostatním týmům. Nezávislá komise bude vystupovat v roli hodnotitelů a bude klást doplňující otázky. Jejím úkolem bude vybrat nejlépe zpracovanou analýzu. Vítězný tým krajského kola postoupí do kola celostátního. Cílem týmů bude přesvědčit komisi o kvalitě svých analýz. Zároveň bude jejich úkolem obhájit svůj projekt před námitkami ostatních studentů. Jak tým, který analýzu obhajuje, tak i tým, který představí svou oponentskou zprávu, dostane ke svému vystoupení pevný časový limit.

 

Termíny a místa konaní ústní části krajských kol jsou následující:

16. 5. - Brno; 18.5. - Zlín; 19.5. - Olomouc; 22.5. - Ústí nad Labem; 23.5. - Ostrava; 24.5. - Plzeň; 25.5. -  České Budějovice; 26. 5. - Jihlava; 30. 5. - Středočeský kraj, v Praze; 30. 5. - Praha ; 31.5. - Královehradecký a Liberecký, v Hradci Králové; 31.5. - Pardubický, v Hradci Králové

Postupující studenti byli informováni emailem a dostali k dispozici bezpečnostní analýzy z daného kola s pokynem k vypracování tzv. oponentské zprávy. Oponentskou zprávu bude každé družstvo prezentovat ústní formou. Vedle toho jsou vítány i reakce na bezpečnostní analýzy ostatních týmů.

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhne v termínu od 12. do 16. června 2017 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU / NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne.

Celostátního kola soutěže EuropaSecura se zúčastní max. čtrnáct nejlepších týmů z ČR - vítězů krajských kol.

Každému z postupujících týmů bude podle náhodného klíče přidělena jedna členská země EU a tuto zemi budou jednotlivé týmy zastupovat během celého celostátního kola. Úkolem týmů bude v přípravné době získat co nejvíce informací o daném členském státu, zejména o jeho vztahu k NATO, Evropské unii, bezpečnostní politice, ale také o jeho kultuře, dějinách, politickém systému, ekonomice apod. Země, které budou soutěžící družstva zastupovat, budou vybrány tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny jak státy velké tak i malé, jak staré tak i nové členské země a státy z jednotlivých geografických oblastí.

Náplní celostátního kola soutěže budou především následující aktivity:

  1. survival – přežití ve ztížených podmínkách Dormenistánu, zmítaného konfliktem, přechod neznámého území, zkoušky a dovednosti;
  2. diplomatická simulace – týmy hájí pozice svých vlád při vyjednávání o kontroverzních otázkách;
  3. národní večer – vtipná prezentace jednotlivých států libovolnou formou - např. divadlo, pantomima, vtipy, hudba, kostýmy, tanec atd.;
  4. další individuální i kolektivní soutěže a hry.