Online přihláška - krok 1

Tučně jsou označeny vyžadované položky.

Škola kterou reprezentujeme

Jméno školy
Ulice
Obec
PSČ
Kraj

První člen družstva - kapitán

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail

Druhý člen družstva

Jméno
Příjmení
E-mail

Třetí člen družstva

Jméno
Příjmení
E-mail

Doporučení


Kdo ti účast v soutěži doporučil? Pokud chceš, uveď jeho jméno.

Doporučil/a ...
 

Realizátor

S podporou a ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR

S podporou
Ministerstva obrany ČR

S podporou
portálu Euroskop a Eurocenter

S podporou
Ministerstva zahraničních věcí ČR

S podporou
Europe for citizens