EuropaSecura

EuropaSecura je unikátní celostátní soutěž pro studenty středních škol se zájmem o mezinárodní a bezpečnostní politiku České republiky, Evropské unie a NATO. Tříčlenné týmy v několika kolech soutěží o pětidenní pobyt na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší z nich vyhrají studijní cestu do Bruselu.

V pondělí 10. června začíná celostátní finále v Brdech. V případě dotazů neprodleně kontaktujte organizátory soutěže.

První kolo

V prvním kole soutěže EuropaSecura budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut) kdykoliv v termínu od 18. 3. 2019 (10:00) do 19. 3. 2019 (22:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají (knihy, články, internet apod.)

více

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže otestuje další schopnosti účastníků. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu bodů dosažených v prvním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní - vypracování bezpečnostní analýzy, na které studenti mají více než měsíc, a její obhajoby, které probíhají v květnu 2019 před odbornou porotou a dalšími soutěžícími. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii a NATO.

více

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhne v termínu od 10. do 14. června 2019 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR. Nejlepší týmy ze všech krajů v ČR budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne a studenti si odnesou unikátní zkušenosti a zážitky.

více