SOUTĚŽ EUROPASECURA

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v systému světové bezpečnosti.

Děkujeme všem týmům za dodání bezpečnostních analýz v rámci krajského kola.

Byly vyhlášeny termíny ústní části krajského kola, které naleznete zde. Jednotlivé týmy dostanou pozvánku.

Soutěž pro školy

V soutěži EuropaSecura se utkaly i školy. Soutěž spočívala v nominaci co největšího počtu družstev, které se do soutěže přihlásily z jedné školy a absolvaly první kolo. Vítězové této kategorie získávají následující ceny: 

  1. Obchodní akademie Česká Lípa (104 družstev) - datový projektor.
  2. SOŠ Drtinova, Praha (58 družstev) - LCD televize.
  3. SPŠ dopravní Praha (43 družstev) - miniDVD kamera

Vítezným školám gratulujeme!

První kolo

V prvním kole soutěže EUROPASECURA budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o bezpečnostních otázkách, Evropské unii a Severoatlantické alianci. Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut) v termínu od 26.3. 2015 (8:00) do 27.3. 2015 (20:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají, tj. knihy, databáze, internet apod.

více

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže je organizováno na úrovni krajů - vyšších územně samosprávných celků. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu dosažených bodů v základním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní. Písemné kolo je zaměřeno na vypracování specifické bezpečnostní analýzy. Studenti mají za úkol stát se experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připravit analýzu pro vládu konkrétní země, pro Evropskou unii či NATO.

více

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže Europa Secura proběhne v termínu od 8. do 12. června 2015 ve vojenském prostoru Brdy v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU / NATO a řešit neklidnou politickou situaci v jednom z regionů kdesi v zahraničí. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne.

více