EuropaSecura

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance.

V roce 2017 proběhne již devátý ročník soutěže. Registrace tříčlených týmů budou spuštěny během února a ukončeny 20. března 2017, První kolo proběhne 27. a 28. března online a krajská kola jsou plánována na květen. Nejlepší týmy z jednotlivých krajů postoupí na týdenní celostátní kolo na základně v Brdech a tři nejlepší týmy pošleme na výlet do Bruselu.


Sestav tým a pojď do toho s námi!

přilásit se

Nejlepší týmy 2016

Gratulujeme vítězům loňského ročníku soutěže!

  1. Ondřej Kovanda, Matěj Holoubek, Jakub Ondrůšek – Gymnázium Ústavní, Praha
  2. Jindřich Slunéčko, Jan Houdek, Matěj Moravanský – Gymnázium Benešov
  3. Aleš Veselka, Šárka Loeffelmannová, Martin Votroubek – Gymnázium Jateční, Ústí n. Labem

Tito studenti jeli v termínu 27.- 9. června 2016 na studijní cestu do Bruselu. Cesta se konala ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

První kolo

V prvním kole soutěže EUROPASECURA budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut) v termínu od 27. 3. 2017 (10:00) do 28. 3. 2017 (20:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají (knihy, články, internet apod.)

více

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže je organizováno na úrovni krajů. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu bodů dosažených v prvním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní - vypracování bezpečnostní analýzy a její obhajoby. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii.

více

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže Europa Secura proběhne v termínu od 12. do 16. června 2017 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne.

více